In the stars

Tomorrow – a new one

 
 
Mars kommer flytta in i Vågen imorgon och den här planeten handlar om att driva på, driva fram sin egen grej kan det ju vara, få sin vilja igenom blir väl mera rätt kanske. Hur vi agerar och tar för oss. Med Mars här i Vågen så vill vi gärna vinna argument och diskussioner med stil och elegans, snyggt. Vi tar till alla möjliga medel för att inte komma i kläm, vi visar ogärna vår ställning i frågor vilket kan sluta i ett mer passivt förhållningssätt och det är inte bra… så se upp för det! Det är genom vår charm och med vår flirga ton som saker kommer slå igenom och få kraft. 
 
//N

Leave a Reply

Your email address will not be published.